Trevor Garrod

Trevor Garrod|cms_escape

Vystudoval na Oxfordské univerzitě moderní jazyky v roce 1969 a v letech 1970 až 1987 pracoval jako učitel. Od roku 1987 do roku 2011 pracoval jako státní úředník a nyní je v důchodu. Jako člověk, který sám dlouhá léta do zaměstnání dojížděl, aktivně pracoval od počátku 70. let 20. století v organizacích zasazujících se o lepší veřejnou dopravu, včetně patnáctiletého období, kdy působil jako generální tajemník společnosti za rozvoj železnic (Railway Development Society, nyní Railfuture). Organizoval průzkumy, setkání, akce a konference, zpracovával zprávy, napsal nebo redigoval řadu knih.

Na konci 90. let 20. století začala organizace Railfuture spolupracovat s podobnými organizacemi v kontinentální Evropě, a to vedlo v roce 2002 ke vzniku Evropské federace cestujících (EPF). Od okamžiku jejího vzniku je Trevor Garrod jejím předsedou. EPF se rozrostla na 34 členských asociací v 19 evropských zemích. Vystupuje jménem uživatelů služeb mezinárodní železniční dopravy, podporuje multi-modální a plynulou dopravu a snaží se šířit osvědčené postupy v městské a regionální dopravě.