Zbigniew Palenica

Zbigniew Palenica |cms_escape

Zbigniew je členem představenstva společnosti Solaris Bus & Coach S. A. Je zodpovědný za finance, nákupy, investice a údržbu. Podporuje také představenstvo v činnostech souvisejících s provozem kolejových vozidel.

Po ukončení studia na Ekonomické univerzitě v Krakově přijal práci ve velké pojišťovně v Německu. Tam také ukončil postgraduální studium na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem. Od poloviny 90. let byl zaměstnán v Městském dopravním podniku v Krakově. V roce 2003 se stal členem představenstva, odpovídajícím za finance a investiční projekty společnosti a od roku 2006 působil jako místopředseda představenstva. Během této doby byl zodpovědný za finanční stránku největších projektů firmy: získávání evropských fondů či finanční inženýrství za účasti EBOiR a EBI.

Aktivně pracuje v Hospodářské komoře veřejné dopravy (IGMK) a v mezinárodních strukturách UITP. V lednu roku 2010 byl zvolen předsedou Komise lehkých kolejových vozidel a současně přijal funkci na pozici místopředsedy správní rady tohoto sdružení. Je prvním Polákem v historii UITP, který v organizaci dosáhl tak vysokého postavení.

Zbigniew Palenica je ženatý, má tři syny. Mezi jeho záliby patří šachy, dobrá knížka, nejlépe historická a výlety do hor, nejraději po rodných Tatrách.