Michał Beim

Michał Beim |cms_escape
Michał je od roku 2012 odborný asistent na Fakultě rekultivace půdy a environmentálního inženýringu na Poznaňské univerzitě přírodních věd. V roce 2003 promoval v oboru prostorového managementu na katedře věd o zemi na Univerzitě Adama Mickiewicze. Jeho disertační práce („Modelování procesu suburbanizace v poznaňské metropolitní oblasti pomocí umělých neuronových sítí a celulárních automat“) získala v roce 2007 nejvyšší hodnocení s vyznamenáním. Poté působil jako odborný asistent Ústavu sociálně-ekonomické geografie a prostorového plánování na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani. V letech 2009 až 2011 byl vědeckým pracovníkem Nadace Alexandera von Humboldta na Ústavu mobility a dopravy při Technické univerzitě v Kaiserslauternu (Německo). Je autorem nebo spoluautorem více než 60 vědeckých prací. Od roku 2009 působí jako expert na Institutu Sobieského ve Varšavě (polský think-tank). V roce 2014 byl nominován do Státní komise pro urbanismus a architekturu. Ve své výzkumné činnosti se zabývá vazbou mezi urbanismem a dopravní poptávkou, dopravní politikou v městských oblastech a rozvojem regionálních železničních tratí.