Martin Röhrleef

Martin Röhrleef |cms_escape

Martin Röhrleef (51) pracuje od roku 1999 pro společnost üstra, která je provozovatelem veřejné dopravy v Hanoveru. Vytvořil několik projektů spolupráce společnosti üstra s poskytovateli služeb sdílení aut (car-sharing), s půjčovnami aut, taxislužbami a dalšími poskytovateli mobility a zavedl v Německu první integrovaný „balíček mobility“ HANNOVERmobil.

Dnes stojí v čele pracovního týmu pro kombinovanou mobilitu společnosti üstra a je manažerem projektu financovaného spolkovou vládou, jehož cílem je vytvořit novou platformu mobility pro hanoverskou metropolitní oblast. Dále je také generálním ředitelem společnosti TaxiBus, která je společným podnikem firmy üstra a místního provozovatele taxislužby.

Martin Röhrleef je dlouhá léta ekologickým aktivistou a zastáncem veřejné dopravy. Po získání inženýrského titulu v oboru stavebnictví pracoval pro Asociaci hanoverské metropolitní oblasti (v letech 1991-1998), kde zodpovídal za komplexní plánování dopravy.

V letech 2008-2012 vykonával funkci generálního ředitele VDV (Německé asociace provozovatelů veřejné dopravy) pro Brémy a Dolní Sasko.